ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

PELOPS ISLAND

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
e-mail: pelopsisland@gmail.com

Προς    :    Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Κων-νο Πανδή

Κοιν    :    Περιφέρεια Πελοποννήσου / Γραφείο Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας κ. Αδαμαντία ΤζανετέαΕπιμελητήριο Αρκαδίας
Επιμελητήριο Κορινθίας
Επιμελητήριο Αργολίδας
Ένωση Ξενοδόχων Επαρχίας Άργους
Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας
Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας
Σύλλογο Ξενοδόχων Λουτρακίου
Ένωση Ξενοδόχων Ναυπλίου
Μ.Μ.Ε.

Πελοπόννησος 13 Ιανουαρίου 2012

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Λακωνίας,

Αισθήματα έκπληξης και αγανάκτησης μας προκάλεσε το περιεχόμενο της με αριθ. Πρωτ. 4045/Φ.2704 – 22/12/2011 επιστολής σας, προς την Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας, βάσει της οποίας χαρακτηριστικά δηλώνετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου σας, αποφάσισε ομόφωνα για λόγους αλληλεγγύης την οικονομική ενίσχυσή της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας, διαθέτοντας το ποσό των 1.000 ευρώ με σκοπό την χρηματοδότηση της Επικαιροποιημένης Μελέτης του Αεροδρομίου της Τρίπολης.

Συμπληρωματικά και τελείως άκομψα, κατά την εκτίμησή μας, με την ίδια ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου, δεσμεύσατε εκ των διαθεσίμων σας, ποσό 50.000 ευρώ για την περαιτέρω προώθηση της ίδρυσης και λειτουργίας του  Αεροδρομίου στη Λακωνία.

Ακολούθως προωθήσατε, στις 10 Ιανουαρίου 2012, τη συγκεκριμένη προκλητική απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου προς δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Κύριε Πρόεδρε και Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι του Επιμελητηρίου Λακωνίας,

Ευθύς εξ αρχής αποφύγαμε να δώσουμε την οποιαδήποτε συνέχεια στο όλο θέμα, αλλά για καθαρά και μόνο δεοντολογικούς λόγους, αποφασίσαμε να σας αποστείλουμε αυτήν την επιστολή με σκοπό αφενός μεν την αποκατάσταση της αλήθειας, αφετέρου δε την πληρέστερη και αντικειμενικότερη ενημέρωσή σας.

Σας κάνουμε λοιπόν γνωστό ότι η Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας ουδέποτε αξίωσε από το Επιμελητήριο σας την οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση.

Στις επανειλημμένες προσκλήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των εμπλεκόμενων τουριστικών φορέων (Ξενοδόχοι – Επιμελητήρια), για συσκέψεις-συναντήσεις εργασίας με θέμα το Αεροδρόμιο της Τρίπολης, το Επιμελητήριο Λακωνίας απουσίαζε χαρακτηριστικά από όλες.

Στην συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011 στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με βάση την αρχική πρόταση που κατατέθηκε προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς των Νομών Αρκαδίας, Λακωνίας, Κορινθίας και Αργολίδας, αποφασίστηκε η κάλυψη του ποσού των εξόδων της Μελέτης, ως εξής:

Οι Ενώσεις Ξενοδόχων, λόγω περιορισμένων αν όχι ανύπαρκτων εσόδων από τις μη υποχρεωτικού χαρακτήρα εισφορές των μελών τους, θα κάλυπταν το ποσόν των 8.000 ευρώ ως προκαταβολή, το οποίο και κατέβαλαν αμέσως για να ξεκινήσει η Μελέτη, ενώ τα 4 Επιμελητήρια (Αρκαδίας, Λακωνίας, Κορινθίας, Αργολίδας) με ασυγκρίτως πιο εύρωστο οικονομικό υπόβαθρο, θα κατέβαλαν αντιστοίχως το συνολικό ποσό των 21.000 ευρώ ή 5.250 ευρώ κατά Επιμελητήριο.
Πράγματι, κάτι ανάλογο τηρήθηκε τόσο από τα 3 Επιμελητήρια (Αρκαδίας, Κορινθίας και Αργολίδας) όσο και από τις Ενώσεις Ξενοδόχων των 4 Νομών.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Λακωνίας,

Οι Ενώσεις Ξενοδοχείων όλων των Νομών της Πελοποννήσου, αντιλαμβανόμενοι πολύ νωρίς και πολύ πριν ακόμα επέλθει η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, τη σπουδαιότητα να αντιμετωπισθεί το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης ως ενιαία υπόθεση της Πελοποννήσου, περάσαμε στη  δημιουργία ενός αδελφοποιημένου πυρήνα  (όλων σχεδόν των Ξενοδοχειακών Ενώσεων και Συλλόγων της Πελοποννήσου), συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην αφύπνιση μιας κοινής ταυτότητας και ενός σχήματος ικανού και δημιουργικού για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Ως εκ τούτου, Αγαπητοί Επαγγελματίες του Επιμελητηρίου Λακωνίας, μας θλίβουν στάσεις που, για ένα Αεροδρόμιο το οποίο δεν θα έχει την έδρα του στη Λακωνία, διαθέτετε με προκλητικό και τοπικιστικό χαρακτήρα ποσό 50πλάσιο από ότι διαθέτετε για το αντίστοιχο στην Αρκαδία, με την κοντόφθαλμη λογική ότι δεν έχει την έδρα του στη στενή γεωγραφική ενότητα της Λακωνίας και ας έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία ότι σε ανάλογες περιπτώσεις οι πύλες εισόδου ευνοούνται λιγότερο από ότι οι όμορες γεωγραφικές περιοχές.

Θεωρούμε απλώς ότι πρόκειται για υπέρμετρο λανθάνων επιζήμιο τοπικισμό.
Ο τοπικισμός όμως, με τους όρους του παρελθόντος, έχει σταματήσει να γοητεύει και το κλίμα αυτό είναι αισθητό στις πολλές παρακμάζουσες τοπικές οικονομίες.
Ως εκ τούτου η εστίαση σε ένα στενό γεωγραφικό χώρο και η προσκόλληση σε αυτόν, δημιουργεί περιορισμούς και δεν επαληθεύεται από την κοινή πείρα που θέλει μια ανοιχτή σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τον κόσμο.

Η σχέση των Αρκάδων με τους Λάκωνες, με τους Κορινθίους, με τους Αργολιδείς και τους Μεσσήνιους, δεν μπορεί να προσανατολίζεται σε μια συντηρητική αναπαραγωγή τοπικών αναφορών, αλλά οφείλει να είναι μια αμφίδρομη δυναμική σχέση, από την οποία ωφελημένη θα είναι ολόκληρη η Πελοπόννησος.

Το ερώτημα λοιπόν, δεν είναι πώς θα φέρουμε το Αεροδρόμιο στη Λακωνία αλλά πώς θα φέρουμε τους τουρίστες στη Λακωνία και την Πελοπόννησο γενικότερα έτσι ώστε να εκμηδενιστούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις και η Περιφέρεια στο σύνολό τους.

Τι θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε;
Συντηρητικό Τοπικισμό ή Δυναμική Ανάπτυξη;

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Λακωνίας,

Τέτοιες κινήσεις όπως αυτές στις οποίες παραπέμπει το περιεχόμενο τη επιστολής σας, προς την Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας, μόνο το διχασμό μπορούν να προκαλέσουν.

Πρέπει να μπει ένα τέλος σε ανάλογες στάσεις για να μπορέσουμε να πάμε εμπρός όλοι μαζί και όχι ο καθένας μόνος του.

Την ώρα που οι άλλες περιοχές οργανώνονται, σχεδιάζουν και προχωρούν, εμείς θα παραμείνουμε πάλι στον άκρατο τοπικισμό και την στείρα αντιπαράθεση;

Με τιμή,

Οι Αδελφοποιημένες Ενώσεις – Σύλλογοι Ξενοδόχων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πέτρος Κουτσόπουλος
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων
Επαρχίας Άργους Αργολίδας

Δημήτριος Πολλάλης
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας

Κωνσταντίνος Μαρινάκος
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας

Δημήτριος Παππάς
Πρόεδρος Συλλόγου Ξενοδόχων
Λουτρακίου Κορινθίας

Παναγιώτης Μωριάτης
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων
Ναυπλίου Αργολίδας

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *