Άνοδος της ανεργίας και στον τουρισμό το β’ τρίμηνο του 2010

17/09/2010

Στα επίπεδα του 1999 «επέστρεψε» η ανεργία του β’ τριμήνου 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), με τον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες, τουρισμός κλπ) να εμφανίζουν αύξηση της ανεργίας κατά 0,7%.

Συγκεκριμένα, η ανεργία έφτασε στα 11,8% (έναντι 11,7% το α’ τρίμηνο). Μείωση της ανεργίας κατά 1,9% παρουσιάζεται στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, κ.λπ.) και κατά 0,9% στο δευτερογενή τομέα (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, κ.λπ.).

Ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται το β’ τρίμηνο εφέτος σε 594.032 άτομα και αυξήθηκε κατά 151.469 άτομα ή κατά 34,2% μέσα σε ένα έτος, καταδεικνύοντας τις επιπτώσεις της ύφεσης στην οικονομία. Χαρακτηριστικό του γεγονότος αυτού, είναι και το ότι το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 23,8% του συνόλου των ανέργων, ενώ, οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και άνω, ανεξάρτητα εάν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι) αποτελούν αντίστοιχα το 47,7%.
Η ανεργία μαστίζει ιδιαίτερα τις γυναίκες (15,3% το β’ τρίμηνο 2010 από 12,5% το β’ τρίμηνο 2009), ενώ στους άντρες είναι 9,4% από 6,3% αντίστοιχα. Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15- 29 ετών (22,8%) και για τις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 27,5%.
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (19,7% – ποσοστό 20,9% στους άνδρες και 17% στις γυναίκες), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (14,2% – ποσοστό 10% στους άνδρες και 18,7% στις γυναίκες) και σε όσους έχουν ολοκληρώσει μερικές τάξεις δημοτικού (14% – ποσοστό 13,5% στους άνδρες και 14,9% στις γυναίκες). Το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (7,4% – ποσοστό 5,8% στους άνδρες και 9,4% στις γυναίκες) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (8,1%- ποσοστό 6,2% στους άνδρες και 9,9% στις γυναίκες)
Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στη Δυτική Μακεδονία (14,6% το β’ τρίμηνο 2010 από 12,3% το β’ τρίμηνο 2009), στην Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (13,9% από 9,9% αντίστοιχα) και στην Κεντρική Μακεδονία (12,7% από 9,3% το β’ τρίμηνο 2009). Στον αντίποδα, μόνο σε δύο περιφέρειες καταγράφονται μονοψήφια ποσοστά ανεργίας, στο Βόρειο Αιγαίο (8,5% το β’ τρίμηνο 2010 από 6,4% το β’ τρίμηνο 2009) και στην Πελοπόννησο (9,9% από 7,5% αντίστοιχα).
Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης παραμένει χαμηλό και ανέρχεται στο 6,4% του συνόλου των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων, το 51,3% έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, ενώ το 7% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες. Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 64,5%, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 80% του συνόλου των απασχολουμένων.
Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *