Η “Νέα Πελοπόννησος” είναι ξεκάθαρα μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία.

Η «Νέα Πελοπόννησος» είναι ξεκάθαρα μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία.

  • Είναι ανεξάρτητη γιατί πηγάζει από μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία .
  • Είναι ανεξάρτητη γιατί απευθύνθηκε στον κάθε πολίτη, από όποιον χώρο κι αν προέρχεται.
  • Είναι ανεξάρτητη γιατί δεν εμφορείται από μικροπολιτικές εξαρτήσεις και προσωπικές ιδιοτέλειες.
Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *