Έρευνα του ΙΤΕΠ: Μείωση 11% στα έσοδα των ξενοδοχείων το 2010

Πτώση ύψους 11% σημείωσε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών ξενοδοχείων το 10μηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, κατά το οποίο η ποσοστιαία μείωση άγγιξε  περίπου το 12,6 % συγκριτικά με την ανάλογη περίοδο του 2008.

Όπως επισημαίνεται στην τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που έχει ως τίτλο “Εξελίξεις στα βασικά μεγέθη της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς κατά τα έτη 2009-2010”, για το ίδιο διάστημα μείωση καταγράφεται στις πληρότητες και στις τιμές διάθεσης των δωματίων των ξενοδοχειακών μονάδων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα των ελληνικών ξενοδοχείων να μειωθούν ποσοστιαία τον Μάιο κατά 13% περίπου και τον Αύγουστο κατά 9,2%.Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κ. Γιώργος Τσακίρης, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας του Ινστιτούτου σημείωσε ότι δυστυχώς οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας χρησιμοποιούν τις τιμές τους ως το μοναδικό εργαλείο marketing στην κατεύθυνση προσέλκυσης της πελατείας τους, δεδομένης αφενός της έλλειψης κονδυλίων για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό και αφετέρου της συρρίκνωσης της τιμής του τουριστικού πακέτου ελέω ανταγωνισμού.

Ο κ. Τσακίρης μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της Philoxenia 2010 στη Θεσσαλονίκη, τόνισε την ανάγκη άμεσης μείωσης του κόστους του ΦΠΑ στον τουρισμό με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μας και την προσέλκυση άμεσα μεγαλύτερου αριθμού τουριστών. Συγχρόνως υπογράμμισε την ανάγκη για πρόβλεψη από πλευράς υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο νέο αναπτυξιακό νόμο, ώστε να πριμοδοτείται οριζόντια ο εκσυγχρονισμός των ξενοδοχειακών μονάδων, μέτρο απαραίτητο για την βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Επίσης ζήτησε την πρόβλεψη, από την πλευρά του ίδιου υπουργείου, του δικαιώματος συμμετοχής των ξενοδόχων στο Ειδικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας που διαμορφώνεται αυτή την περίοδο. Παράλληλα ανέφερε ότι πρέπει να επιδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ η διατήρηση όσων θέσεων εργασίας σε ξενοδοχεία που κινδυνεύουν να διακόψουν τη λειτουργία τους λόγω χρεών και χαμηλής ζήτησης.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ υπογράμμισε: “Η πορεία του τουρισμού βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Ο τουριστικός τομέας μπορεί να αναδειχθεί σε ατμομηχανή ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, αρκεί να υποστηριχθεί επαρκώς. Η βασική μας προτεραιότητα είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις απασχόλησης στον κλάδο”.

Η μελέτη Τη μελέτη του ΙΤΕΠ που αναφέρθηκε παραπάνω παρουσίασε στο πλαίσιο της συνέντευξης ο νέος γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου καθηγητής κ. Διονύσης Χιόνης. Σύμφωνα με αυτή ανάμεσα στο 2009 και το 2010, η μεγαλύτερη μείωση τιμών διαπιστώθηκε στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (-8%). Στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία καταγράφεται πτώση ύψους 6,2% τον Μάιο και 7,6% τον Αύγουστο και ακολουθούν η Μακεδονία και η Θράκη με -5,3% τον Μάιο και -6,4% τον Αύγουστο. Στους νησιωτικούς προορισμούς της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, οι τιμές μειώθηκαν μεσοσταθμικά από 2,8% έως 4,3%. Όπως αναφέρεται στη μελέτη του ΙΤΕΠ, που αποτελεί τον ερευνητικό-επιστημονικό μηχανισμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της χώρας, στις μόνες περιοχές που επισημάνθηκε περιορισμένη αύξηση τιμών είναι η Αττική μόνο για τον Μάιο και η Πελοπόννησος, όπου, παρά την αύξηση των τιμών που παρατηρήθηκε, αυτή δεν ξεπέρασε τη μία ποσοστιαία μονάδα.

Χαμένες θέσεις εργασίας Στις εκτιμήσεις που προκύπτουν από την έρευνα, η συνολική απασχόληση στα ξενοδοχεία της χώρας τον Μάιο ανήλθε σε 141.314 άτομα και τον Αύγουστο σε 161.675 άτομα. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και οι ξενοδόχοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που εργάζονται σε μικρές μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα.

Η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009, σημειώθηκε στις Περιφέρειες Ηπείρου-Θεσσαλίας και Μακεδονίας-Θράκης σε ποσοστό που υπερέβη το 9%. Ακολούθησε η Κεντρική Ελλάδα με μείωση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 7,5%. Στο Νότιο Αιγαίο καταγράφηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 6,3% που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την άνοδο των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών στην περιφέρεια αυτή.

Μειωμένες πληρότητες Ταυτόχρονα η πληρότητα των ελληνικών ξενοδοχείων μειώθηκε αισθητά το 2010. Το Μάιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009, η μέση πληρότητα στο σύνολο της επικράτειας ήταν μειωμένη κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ή 10,01%. Το 2009, η μέση πληρότητα μετά την αναγωγή των στοιχείων του δείγματος στα συνολικά δεδομένα του πληθυσμού ανήλθε στο 51,43%, ενώ τον Μάιο του 2010 έπεσε στο 46,75%. Η μείωση ήταν χαμηλότερη τον Αύγουστο. Από 79,54% το 2009, η μέση πληρότητα των ελληνικών ξενοδοχείων μειώθηκε στο 75,84% τον Αύγουστο του 2010 ή κατά 4,88%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις πληρότητες καταγράφονται στις Περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου, της Μακεδονίας και της Αττικής.

Χαμηλές τιμές Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι μέσες τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τόσο κατά την περίοδο του Μαΐου όσο και τον Αύγουστο. Τον Μάιο, οι τιμές μειώθηκαν κατά 3,26% και τον Αύγουστο κατά 4,33%. Η μέση τιμή δωματίου τον Μάιο διαμορφώθηκε στα 60,19 ευρώ και τον Αύγουστο στα 89,32 ευρώ περίπου. Τόσο κατά το Μάιο όσο και κατά τον Αύγουστο, τις υψηλότερες τιμές ανά δωμάτιο τις εισπράττουν τα ξενοδοχεία της Αθήνας, ακολουθούμενα από τα ξενοδοχεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στα ξενοδοχεία των νησιών του Βορείου Αιγαίου, με μέση τιμή γύρω στα 45 ευρώ ανά δωμάτιο τον Μάιο και 67 ευρώ τον Αύγουστο. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία της Κεντρικής Ελλάδας, της Ηπείρου-Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στους νησιωτικούς προορισμούς καταγράφεται η μεγαλύτερη διαφορά τιμής ανάμεσα σε Μάιο και Αύγουστο, γεγονός που αποδεικνύει την υψηλή εποχικότητα στη ζήτηση που εκδηλώνεται στις νησιωτικές περιοχές.

Πηγή: Travel Daily News

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *