Εκδήλωση για τον Ελληνικό Τουρισμό

Στις 12 Ιανουαρίου του 2011 θα πραγματοποιηθεί η κοινή εκδήλωση ΣΕΤΕ – Eurobank EFG για την παρουσίαση της μελέτης: «Ελληνικός Τουρισμός 2020 – Πρόταση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο».

Η εκδήλωση αφορα την πρόταση του ΣΕΤΕ για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο του Ελληνικού Τουρισμού, που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα των εκδηλώσεων τις οποίες διοργάνωσε ανά την Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα ο σύνδεσμος.

Όπως είχε τονιστεί το αναπτυξιακό μοντέλο για τον Ελληνικό Τουρισμό, το οποίο ακολουθούμε τα τελευταία 30 χρόνια, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στο μέλλον.

Η πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ σκοπεύει να προτείνει τις στρατηγικές κατευθύνεις για τον Ελληνικό Τουρισμό προς το 2020 μέσα από τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο και θα αποτελέσει την κοινωνικά αποδεκτή Λευκή Βίβλο για την ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας.

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *