8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011, αποφασίστηκε η σύγκλιση της 8ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της, που θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 και ώρα 12:00 στο Ξενοδοχείο Sparta Inn, στη Σπάρτη.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός και Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2010
  3. Ανάγνωση και Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη, των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2010
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2011
  6. Διάφορες Ανακοινώσεις
Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *