Το Επιμελητήριο Λακωνίας αποφάσισε για το Αεροδρόμιο της Τρίπολης…..

Γύθειο 22 Δεκεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 4045/Φ.2704

Προς:    Ένωση Ξενοδόχων Λακωνίας
Σπάρτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας, κατόπιν αιτήματος σας για οικονομική σας ενίσχυση για τη χρηματοδότηση από μέρους σας επικαιροποιημένης μελέτης του Αεροδρομίου Τρίπολης αποφάσισε ομόφωνα:

1.  Για λόγους αλληλεγγύης, σας διαθέτει ποσό ίσο με αυτό που διαθέσατε κι εσείς, ήτοι 1.000,00 €
2.  Δεσμεύει εκ των διαθεσίμων του Επιμελητηρίου Λακωνίας ποσό 50.000,00 € για την περαιτέρω προώθηση της ίδρυσης και λειτουργίας του  Αεροδρομίου στη Λακωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΔΗΣ

Share
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *