ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ…

Πίσω από τη «Νέα Πελοπόννησο» υπάρχει ένα σαφές και συνεκτικό σχέδιο.

Έχουμε σχέδιο…

Το παρελθόν απέδειξε ότι οι αποσπασματικές και ευκαιριακές πολιτικές δεν βοήθησαν ούτε τον τόπο ούτε τους ανθρώπους του. Ζούμε στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο που δίνει μεγάλες ευκαιρίες. Για να τις εκμεταλλευτούμε, ωστόσο, απαιτείται σημαντική τεχνογνωσία και συγκροτημένο σχέδιο. Αν δεν αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία, αντί για ευκαιρίες θα βρεθούμε μπροστά σε κινδύνους και απειλές.

Εμείς, στη «Νέα Πελοπόννησο», διαθέτουμε τεχνογνωσία. Ιεραρχήσαμε προτεραιότητες. Αξιολογήσαμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και συντάξαμε αυτό το στρατηγικό σχέδιο που αποσκοπεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Την πρόταση μας την παρουσιάζουμε δημόσια, αφενός γιατί θέλουμε να διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη σας στη βάση συγκεκριμένης πρότασης και αφετέρου γιατί επιζητούμε τον έλεγχο και την αξιολόγηση, τόσο τώρα -την ώρα της κρίσης- όσο και στη συνέχεια -την ώρα της δουλειάς και του αποτελέσματος.

Εμείς, στη Νέα Πελοπόννησο, είμαστε όλοι ισότιμοι στο διάλογο και συμμέτοχοι στην επιτυχία.

Έχουμε ξεκάθαρους στόχους…

* Η Νέα Πελοπόννησος να γίνει μια Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Να απευθυνθούμε απευθείας στις Βρυξέλες και να αξιοποιήσουμε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα Ταμεία Αναχρηματοδότησης (Jessica, Jeremie, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κλπ), τα Ειδικά Ταμεία χρηματοδότησης της ωρίμανσης και υλοποίησης ενεργειακών έργων (Πρωτοβουλια ELENA της Ε.Τ.Επ.), καθώς και τα Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ).

o Να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της περιφέρειας. Η Πελοπόννησος μπορεί αυτόνομα να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις , αλλά και να απευθυνθεί μόνη της στις Ευρωπαϊκές αγορές για την διάθεση των εξαιρετικών αγροτικών και τουριστικών μας προϊόντων.

o • Να άρουμε τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και να είμαστε αρωγοί στον εκσυγχρονισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δραστηριοτήτων. Θα εμμείνουμε στην ανοικτή και διαφανή κατανομή πόρων προς τις επιχειρήσεις, χωρίς αποκλεισμούς και καταχρηστικούς διαχωρισμούς σε «δικούς» μας και «άλλους».
* Να δημιουργήσουμε Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης αντίστοιχες των σημερινών απαιτήσεων, αποτελεσματικές, αξιόπιστες, ικανές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, και φυσικά με ανταγωνιστικό κόστος, προκειμένου να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία, να προάγουμε τη διαφάνεια και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη.

* Να αναβαθμίσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας, «προκαλώντας» ταυτόχρονα την κεντρική εξουσία να αναθεωρήσει την ανορθολογική πολιτική που έχει χαράξει στον κρίσιμο αυτό τομέα.

* Να εξασφαλίσουμε τη φυσική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση με έμφαση στην αειφορία και τη βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων.

* Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας μέσα από ένα υγιές μοντέλο ανάπτυξης και δημιουργίας πλούτου, με μακροπρόθεσμη προοπτική.

* Να αναδείξουμε τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της περιφέρειας μας δημιουργώντας ένα πολυσύνθετο και μοναδικό προϊόν.

# Να εισάγουμε νέα αντίληψη και πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη, μακριά από τις στρεβλώσεις που οδήγησαν την αγροτική οικονομία της Πελοποννήσου στον μαρασμό. Οι νέοι αγρότες δεν φταίνε για την πορεία αυτή, αφού λείπει ο κεντρικός σχεδιασμός και η καθοδήγηση.

# Να ολοκληρώσουμε τα έργα υποδομής που έχουν ξεκινήσει, και να σχεδιάσουμε νέα, στη βάση ενός συνολικού σχεδιασμού που θα εξυπηρετεί τους στρατηγικούς μας στόχους. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να κάνουμε ρεαλιστικές παραδοχές στις εκτιμήσεις μας για την εξεύρεση πόρων, και κυρίως να οδηγηθούμε σε έξυπνες επιλογές που θα υποστηρίζει η μια την άλλη, δημιουργώντας συνέργειες και υπεραξίες σε όφελος του πολίτη, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε.

# Να επιλύσουμε οριστικά, αξιοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες και εφαρμοσμένες πρακτικές, το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Στην κατεύθυνση αυτή ενστερνιζόμαστε το τετράπτυχο «μηδενικοί ρύποι-ελαχιστοποίηση κόστους διαχείρισης-μεγιστοποίηση οικονομικού οφέλους από το επιχειρείν – εξασφάλιση μέγιστης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης».

* Να εκπονήσουμε διαχειριστικό σχέδιο υδάτινων πόρων με στόχο την

* πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδάτινων συστημάτων και φυσικά την αξιοποίησή τους. Καμιά πόλη με έλλειψη νερού, ούτε ένα κυβικό να μην φύγει στη θάλασσα αναξιοποίητο (πηγές χρηματοδότησης LIFE, EIE, Interreg FP7 κλπ).

# Να ανασυντάξουμε από μηδενική βάση το ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ της Περιφέρειας με στόχο να το καταστήσουμε θεσμικό αναπτυξιακό εργαλείο και σημείο αναφοράς για όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες.

Θέτουμε από σήμερα τις θεμελιώδεις μας Αρχές…

* Η ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των πράξεων της Διοίκησης για ενημέρωση και συνεχή έλεγχο! «Δημόσια δεδομένα, δικά σας δεδομένα»: όλα τα αρχεία «ανοικτά» για επεξεργασία και διαθέσιμα για χρήση!

* Η οριζόντια τοποθέτηση σε όλες τις δράσεις (επενδύσεις, έργα υποδομών, επιχειρηματικές δραστηριότητες κλπ) των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης!

* Η διασφάλιση των συμφερόντων των λιγότερο οικονομικά εύρωστων με την υποστήριξη της συμμετοχής τους σε επενδυτικά σχέδια, που θα έχουν ως επίκεντρο την παραγωγική διαδικασία που υλοποιούν ή την περιοχή που διαμένουν.

* Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, που όμως έχουν είτε δοκιμαστεί στον Ελλαδικό χώρο είτε κατάλληλα προσαρμοστεί στις τοπικές ιδιαιτερότητες ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι σχετικές αστοχίες και να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των επενδύσεων.

* Η υποστήριξη κάθε φορέα που δραστηριοποιείται στα όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ιδιωτικού ή δημόσιου – και κυρίως των ΑΕΙ της Περιφέρειας στη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *