Ελληνικό Πρωινό – Greek Breakfast

Ολοκληρώνεται εντός του προσεχούς διμήνου η μελέτη-καταγραφή  του Ξ.Ε.Ε. για την «ανάπτυξη του ελληνικού πρωινού», που αποτελεί εφαλτήριο για την εκκίνηση ειδικού προγράμματος εμπλουτισμού  του  Brand Name της Ελλάδος μέσω της γαστρονομίας.Η σχετική καταγραφή  πραγματοποιείται από την εταιρεία Agropol. Υπογραμμίζεται ότι η  προσπάθεια ανάδειξης του ελληνικού πρωινού, ως μέσου προώθησης του τουρισμού της χώρας αλλά και παράλληλα διασύνδεσης του με τον πρωτογενή τομέα , ξεκίνησε από το Επιμελητήριο το 2007. Τα πορίσματα της έρευνας  θα αποτελέσουν ένα χρηστικό εργαλείο για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ένα σήμα εγγύησης της ελληνικής παράδοσης και της αυθεντικότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος για το ελληνικό πρωινό, το Ξ.Ε.Ε. αποβλέπει:

1.  Να αποτελέσει το “ελληνικό πρωινό” τμήμα της “γαστρονομικής μας διπλωματίας” και να προσθέσει αξία στο ξενοδοχειακό προϊόν.

2.   Να ικανοποιήσει τον  πελάτη του ξενοδοχείου μέσα από την γνωριμία του με τα τοπικά προϊόντα και την τοπική κουζίνα κάθε προορισμού. Η γνωριμία αυτή θα είναι γευστική, γνωσιακή και πολιτιστική.

3.   Να συνδέσει την  ξενοδοχία με τους παραγωγούς ποιοτικών τοπικών προϊόντων και να έχει πολλαπλές θετικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον.

4.   Να είναι το  “ελληνικό πρωινό” ένας συνδυασμός της  “ελληνικής κουζίνας” που αποτελεί ένα τμήμα της “Μεσογειακής διατροφής” και των πολλών τοπικών κουζινών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στους ελληνικούς γαστρονομικούς προορισμούς.

5.   Στο τεχνικό εγχειρίδιο  που θα δημιουργηθεί θα υπάρχουν πληροφορίες τεχνικής φύσεως (συντήρηση τροφίμων, θέματα υγιεινής, θέματα διατροφικής σπουδαιότητας), προτάσεις περιεχομένου ανά περιοχή (αρτοσυσκευάσματα, τυροκομικά, αλλαντικά, πίττες, ομελέτες, φρούτα, μαρμελάδες, γλυκά κλπ), προτάσεις φιλοσοφίας παρουσίασης (αισθητική, σήμανση αλλά και μαθησιακό αντικείμενο).

6.   Στη δημιουργία ενός καταλόγου, που να περιγράφει ανά περιοχή τα χαρακτηριστικά της κουζίνας που προσαρμόζεται ανά τόπο.

7.    Στην συγγραφή βιβλίου που θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των προτάσεων, όπως και των καλύτερων εφαρμογών ελληνικού πρωινού στα ξενοδοχεία μας.

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *