Συνέντευξη του Προέδρου του Ξ.Ε.Ε. Γιώργου Τσακίρη στην εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

ΑΝ ΜΕΙΩΘΕΙ 0 ΦΠΑ, Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25%

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος μιλάει στο «B&S»

Προβλέπει αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα, που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 25% την επόμενη τριετία αν εξισωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ με αυτόν που ισχύει στις ανταγωνίστριες ευρωπαϊκές χώρες, παράλληλα εκφράζει τις έντονες επιφυλάξεις του για της επιπτώσεις που θα έχει ο «Καλλικράτης» στο τουριστικό προϊόν, ενώ δηλώνει περισσότερο αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση της επόμενης χρονιάς. Επίσης τονίζει ότι ενοποιήθηκαν δήμοι αμιγώς τουριστικοί με άλλους που δεν διαθέτουν ούτε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου.

ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΙΝΙΓΜΑ

–          Πολλοί ξενοδόχοι λένε ότι ο «Καλλικράτης» θα δώσει τη χαριστική βολή στο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Μήπως υπερβάλλουν;

Ο «Καλλικράτης» είναι ένα αίνιγμα για μας. Πολλά πράγματα έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Για παρά­δειγμα, έχουν υπάρξει ενοποιήσεις δήμων οι οποί­οι είναι αμιγώς τουριστικοί με άλλους που δεν δι­αθέτουν ούτε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου. Αρκετοί δήμοι που είχαν ως προτεραιότητά τους τον του­ρισμό είχαν ξε­κινήσει μια σει­ρά από πρω­τοβουλίες για την ανάδειξη της περιοχής τους σε συνερ­γασία με τους ξενοδόχους που δραστηριοποιούνται στα όριά τους. Μέχρι στιγμής κανένας δεν μας έχει διαβεβαιώσει ότι τα νέα σχήματα δήμων του «Καλλικράτη» θα έχουν τις ίδιες προτεραιότητες.

–          Μέχρι και τον Ιούνιο η κατάσταση που επι­κρατούσε στον ελληνικό τουρισμό ήταν δρα­ματική. Ωστόσο, τους επόμενους μήνες υπήρ­ξε σαφής βελτίωση. Τι άλλαξε και καταφέρα­με να βρεθούμε στα περυσινά επίπεδα, τουλά­χιστον όσον αφορά στις αφίξεις των τουριστών;

Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να βρεθούμε στο -12%, όσον αφορά στα έσοδα, θα είναι επίτευγμα για τη φετινή χρονιά.

–          Συγγνώμη, αλλά πρόσφατα ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιώργος Προβόπουλος εκτίμησε ότι οι απώλειες στις τουριστικές εισπράξεις δεν θα είναι μεγαλύτερες από το 7%· Γιατί υπάρχει αυτή η απόκλιση;

Εμείς βλέπου­με τα έσοδα των επιχειρήσεών μας σε καθημερι­νή βάση. Δεν ξέρω τη μεθοδολογία της Τραπέζης της Ελλάδος, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι του­ριστικές επιχειρήσεις απορρόφησαν το σύνολο της αύξησης του ΦΠΑ, ενώ στα ξενοδοχεία οι παρά­πλευρες δραστηριότητες, όπως τα επισιτιστικά, αντιπροσωπεύουν ένα 30% κατά μέσο όρο των συ­νολικών εσόδων ενός ξενοδοχείου. Για να επανέλ­θω τώρα στο ερώτημά σας, η βελτίωση της εικό­νας τους καλοκαιρινούς μήνες οφείλεται αποκλει­στικά στην επιθετική μείωση των τιμών που έκα­ναν οι περισσότεροι επιχειρηματίες του τουρισμού.

–          Γιατί βλέπουμε τόσο μεγάλες αποκλίσεις στην τουριστική κίνηση ανά προορισμό; Φέτος, για παράδειγμα, είδαμε τα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Κως) να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στην κίνηση των τουριστών σε σχέση με πέ­ρυσι.

Είναι αυτό που σας είπα: οι ξενοδόχοι από τη Ρόδο και την Κω «πιάσανε» την αγορά πολύ νωρίτερα από τους υπόλοιπους.

Λόγω της πείρας τους ή, αν θέλετε, της προνοητικότητάς τους, φρό­ντισαν εγκαίρως να προσαρμόσουν τις τιμές τους στη νέα πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να έρ­θουν οι τουρίστες.

–          Με τον ΦΠΑ τι γίνεται; Γιατί αντιδράτε τόσο έντονα σε μια ενδεχόμενη αύξηση;

Είναι αυτό που μόλις συζητήσαμε. Δυστυχώς, δεν είμαστε μια χώρα με άψογες υποδομές, αεροδρόμια, δρόμους, μαρίνες, γήπεδα γκολφ κ.ά.

Δεν έχουμε συνεχώς ανοιχτούς στο κοινό τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Δείτε τι γίνεται τις ημέ­ρες αυτές στην Ακρόπολη. Το μόνο όπλο μάρκε­τινγκ που έχουμε, πέρα από τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας, είναι οι τιμές. Μην ξεχνάτε ότι εμείς κάνουμε αυξήσεις στον ΦΠΑ όταν οι αντα­γωνίστριες χώρες μειώνουν τους φόρους.

–          Μα, πώς το λέτε αυτό; Στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, ο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία είναι στο 17,5%, ενώ στην Ελλάδα είναι στο 11%!

Βρή­κατε την εξαίρεση. Στην Ισπανία ο ΦΠΑ είναι στο 8%, στην Τουρκία επίσης στο 8%, στη Γαλλία, που είναι η μεγαλύτερη από πλευράς τουριστών αγο­ρά της Ευρώπης, στο 5,5% ,στην Πορτογαλία στο 6%, στην Κύπρο στο 5%, ενώ ακόμη και στη Γερμα­νία βρίσκεται στο 7,5%. Σύμφωνα με έρευνες, που έχουμε πραγματοποιήσει, αν η κυβέρνηση είχε την προνοητικότητα να μειώσει τον ΦΠΑ στα επίπεδα των ανταγωνιστριών χώρων μας, θα είχαμε αύξη­ση την επόμενη τριετία κατά 25%, κάτι που μετα­φράζεται σε αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα μόνο από τον τουρισμό.

– Μήπως τα νούμερα που μόλις αναφέρατε εμπεριέχουν το στοιχείο της υπερβολής; Κάθε άλλο. Είδατε τι έγινε τη φετινή χρονιά στη Ρόδο και την Κω, όπου λόγω του ειδικού καθεστώτος των Δωδεκανήσων έχουν χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ που φτάνει το 8%. Άλλωστε, με μια μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στις τουριστικές επιχειρήσεις

το υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να χά­σει ούτε ένα ευρώ. Απεναντίας, θα δει άμεσα στα ταμεία του να αυξάνονται οι εισπράξεις από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Θα δει, επίσης, να αυξά­νονται τα έσοδά του από τους φόρους των αερο­δρομίων και, τέλος, θα δει να αυξάνονται οι προ­σφερόμενες θέσεις εργασίας στον κλάδο, κάτι που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η ελληνική οικονομία. Και, επαναλαμβάνω, όλα αυτά θα γίνουν άμεσα και όχι σε μερικά χρόνια.

– Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την επόμε­νη χρονιά;

Τα συμβόλαια που υπογράφουν αυτή τη στιγμή οι ξενοδόχοι για το 2011, στην καλύτερη των περιπτώσεων, έχουν αύξηση στις τιμές 1%- 2% σε σχέση με τη φετινή χρονιά, ενώ στις περισσό­τερες περιπτώσεις οι τιμές είναι καθηλωμένες. Αν δεν συμβεί κάτι δραματικό στη χώρα, νομίζω ότι το 2011 θα είναι καλύτερο από πλευράς αφίξεων. Ωστόσο, θα ήταν παρακινδυνευμένο να σας κάνω εκτίμηση για το ποσοστό της ανόδου.

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *