Αναγκαία η ίδρυση Δ/νσεων Τουρισμού στις ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας

Προς όλους τους περιφερειάρχες της ηπειρωτικής Ελλάδας απέστειλε  επιστολή η Διοίκηση του Ξ.Ε.Ε. όταν διαπίστωσε ότι στους νέους οργανισμούς των περιφερειών που προωθήθηκαν  στο πλαίσιο του σχεδίου  Καλλικράτη, προβλέπεται η ίδρυση Δ/νσεων Τουρισμού μόνο στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, ενώ στις ηπειρωτικές περιφέρειες συστήνεται τμήμα τουρισμού, το οποίο εντάσσεται σε μια Διεύθυνση με πολλαπλές αρμοδιότητες για δια βίου μάθηση, απασχόληση,  εμπόριο  και τουρισμό.

Στην  επιστολή, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα τονίζονται τα εξής: «Η  ξενοδοχειακή τάξη αδυνατεί  να κατανοήσει  αυτό το διαχωρισμό μεταξύ νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας όσον αφορά στον τουρισμό, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της τουριστικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται σε πολλούς προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας.  Προορισμοί στην ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκονται πολύ υψηλά τόσο στα μεγέθη της τουριστικής ζήτησης όσο και της τουριστικής προσφοράς της χώρας, αλλά υπάρχουν  και πολλοί άλλοι   με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι αναπτυσσόμενοι ή με χαμηλότερη τουριστική δυναμική, που συνιστούν όμως σημαντική  οικονομική δραστηριότητα για τις συγκεκριμένες  περιοχές .

Θεωρούμε επομένως ότι ο τουρισμός αφενός μεν καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στην περιφερειακή οικονομία στους ώριμους τουριστικούς προορισμούς, συμβάλλοντας συνολικά στην αύξηση του εισοδήματος, της κατανάλωσης και των εσόδων, αφετέρου  παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης στις μη ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές και θα πρέπει για όλους αυτούς τους λόγους να εκπροσωπείται με ισχυρή οργανωτική μονάδα στην διοικητική δομή της περιφέρειας.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τον επιτελικό χαρακτήρα που θα έχουν οι Δ/νσεις της Περιφέρειας, αναρωτιόμαστε πως θα ασκείται η τουριστική πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο, όταν δεν θα υπάρχει ο κατάλληλος διοικητικός αποδέκτης, και πως θα συντονίζεται η τουριστική πολιτική που θα ασκούν οι επιμέρους ΟΤΑ σε κάθε περιφέρεια με το περιφερειακό πρόγραμμα

ανάπτυξης και προβολής.  Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί καταλήγουν στην αναγκαιότητα ίδρυσης

Δ/νσης Τουρισμού και στις ηπειρωτικές περιφέρειες και μάλιστα στελεχωμένη με προσωπικό που διαθέτει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τουρισμού.

Δεδομένου ότι  ο Ν.3852/2010 στο άρθρο 241 παρ.7 παρέχει τη δυνατότητα  της κατ’ εξαίρεση τροποποίησης του οργανισμού της περιφέρειας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από το περιφερειακό συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, προτείνουμε και προτρέπουμε τους περιφερειάρχες να τροποποιήσουν τον οργανισμό, ιδρύοντας Διεύθυνση Τουρισμού, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί η περιφέρεια τους  στην μεγάλη ανάγκη στήριξης, συντονισμού και καθοδήγησης της περιφερειακής τουριστικής βιομηχανίας».

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *