Αναγκαία η ίδρυση Διευθύνσεων Τουρισμού στις ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας

Στο πλαίσιο του σχεδίου  Καλλικράτη, σε Περιφερειακό επίπεδο προβλέπεται η ίδρυση Δ/νσεων Τουρισμού μόνο στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, ενώ στις ηπειρωτικές περιφέρειες συστήνεται τμήμα τουρισμού, το οποίο εντάσσεται σε μια Διεύθυνση με πολλαπλές αρμοδιότητες (δια βίου μάθηση, απασχόληση,  εμπόριο  και τουρισμό).

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε αυτόν το διαχωρισμό μεταξύ νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας όσον αφορά στον τουρισμό, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της τουριστικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται σε πολλούς προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας.

Θεωρούμε αναγκαία την ίδρυση Δ/νσης Τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μάλιστα στελεχωμένη με προσωπικό που διαθέτει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τουρισμού.

Share
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *