Προτάσεις Ξ.Ε.Ε. για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού

Το Ξ.Ε.Ε. κατέθεσε τις παρακάτω  θέσεις για μια σειρά από θέματα που εθίγησαν σε σύσκεψη που προκάλεσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ.Νικητιάδης, σημειώνοντας ότι προέχει η αξιοποίηση και όπου δει, η επικαιροποίηση όλων των σχετικών μελετών, που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. τα τελευταία χρόνια:

Ι. Επιτροπή Συνεδριακού Τουρισμού

α) Σύνθεση:

 • Συμμετοχή εκπροσώπων των τουριστικών φορέων της αγοράς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις συνεδριακής δραστηριότητας. (HAPCO, ΗΑΤΤΑ, ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, κ.α)
 • Συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών ειδικών φορέων συνεδριακού  τουρισμού – Convention Bureauχ.
 • Υπηρεσιακοί παράγοντες Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ που θα τους ανατεθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή σχετικά καθήκοντα.
 • Εκπρόσωποι άλλων φορέων, δημόσιων υπηρεσιών με συνάφεια αντικειμένου.

β) Τρόπος Λειτουργίας:

 • Συνεδριάσεις επί συγκεκριμένης ατζέντας, η οποία θα γνωστοποιείται μία εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση και  παράλληλα υποβολή προτάσεων/ εισηγήσεων για κάθε εξεταζόμενο ζήτημα.
 • Συνεδριάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και απολογισμός δραστηριοτήτων.

ΙΙ. Χάραξη στρατηγικής Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού

Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να έχει χρονικό βάθος τουλάχιστον τριετίας και να στηρίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

 1. Στήριξη και καθοδήγηση εκ μέρους του Υπουργείου και του Ε.Ο.Τ. για τη δημιουργία τοπικών convention bureauχ σε τουριστικούς προορισμούς που διαθέτουν την κατάλληλη συνεδριακή υποδομή και συντονισμός των δράσεων τους σε εθνικό επίπεδο .  Ιδρυση κεντρικού συντονιστικού γραφείου Συνεδρίων ( National CB).
 2. Σχέδιο  Ενεργειών Marketing για την παρουσία της χώρας στη διεθνή συνεδριακή αγορά την περίοδο 2010-2013.
 3. Καταγραφή Συνεδριακών Χώρων και Υποδομών και  (ίσως) συνέχιση της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει το 2009.
 4. Δημιουργία Μητρώου Συνεδρίων – Εγκατάσταση και λειτουργία αξιόπιστου συστήματος στατιστικής παρακολούθησης συνεδρίων.
 5. Δημιουργία μητρώου οργανωτών συνεδρίων και θέσπιση κριτηρίων ένταξης των επιχειρήσεων  σ’ αυτό.

ΙΙΙ. Ενέργειες για Στοχευμένη Προώθηση Συνεδριακού Τουρισμού

 1. Σχεδιασμός Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων- Φιλοξενιών και Fam Trips σε χρονικό ορίζοντα διετίας, σε συνεννόηση με convention bureauχ και φορείς συνεδριακών προορισμών.
 2. Δυναμικότερη συντεταγμένη παρουσία σε γεγονότα μείζονος σημασίας (π.χ. συνεδριακές Εκθέσεις, διεθνή Φόρα) και στις διεθνείς αγορές προέλευσης συνεδριακής δραστηριότητας μέσω διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων και workshops και υποστήριξη του συνεδριακού προϊόντος μέσω των Γραφείων Εξωτερικού.
 3. Εξειδίκευση διαφημιστικών δράσεων και των επικοινωνιακών ενεργειών για το συνεδριακό προϊόν της χώρας:
 • Επανασχεδιασμός διαφημιστικού υλικού για Συνεδριακό Τουρισμό. Εμφαση στην ηλεκτρονική προβολή. Δημιουργία site συνεδριακού τουρισμού  με  link στα site των τοπικών  CB.
 • Media Plan ειδικού τύπου και εξειδικευμένων ΜΜΕ
 • Ενίσχυση ειδικών προγραμμάτων προβολής των ελληνικών συνεδριακών προορισμών που προσφέρονται για τη διοργάνωση συνεδρίων . Ενθάρρυνση της προσπάθειας ίδρυσης τοπικών CB.
 • Lobbying σε decision makers της διεθνούς αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας
 1. Ουσιαστική και έμπρακτη συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού –Τουρισμού στην υποστήριξη της διεκδίκησης  διεθνών συνεδρίων και διοργανώσεων μεγάλης κλίμακας:
 2. Ενίσχυση της προσπάθειας για την κάλυψη μέρους του κόστους διεθνών συνεδριακών εκδηλώσεων μείζονος σημασίας, και με παροχές δημοσίων υπηρεσιών (Μουσεία ,παραχώρηση δημόσιων χώρων κλπ),  έτσι ώστε να αυξάνεται η ελκυστικότητα της χώρας σε σύγκριση με άλλες ανταγωνίστριες χώρες.
 3. Δημιουργία στον ΕΟΤ διεύθυνσης συνεδριακού τουρισμού ή θέσης με αντικείμενο  το συνεδριακό τουρισμό, με σκοπό την ενίσχυση της συγκεκριμένης τουριστικής μορφής και τον συντονισμό της καθώς  και τη  δημιουργία και λειτουργία γραφείου υποδοχής και διάθεσης χώρων ειδικού ενδιαφέροντος (Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, κτίρια ιστορικού ενδιαφέροντος κ.λπ.) για συνεδριακές ή εξωσυνεδριακές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
 4. Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων. Θέσπιση λελογισμένων τιμολογίων για εκτός ωραρίου άνοιγμα Μουσείθων και ξεναγήσεων.
 5. Δρομολόγηση διαδικασιών  για τη λειτουργία  Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου  στην Αθήνα με την μετατροπή της πρώην Ολυμπιακής εγκατάστασης του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ  σε συνεδριακό κέντρο.
Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *